×
Connect your account to Steam to receive Tabletopia on Steam for free
Sriracha
Sriracha

Sriracha

ศรีราชา
16+
2-4
30m - 1h
26h
ผู้เล่นเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและก่อสร้าง เพื่อตกแต่งให้เมืองศรีราชา กลายเป็นเมืองแฟนตาซีแห่งท้องทะเล ผู้เล่นจะต้องบริหารวัสดุก่อสร้างผ่านเรือขนส่งที่เข้ามาทางท่าเรือแหลมฉบัง ตัดสินใจเลือกสร้างโครงการก่อสร้างเพื่อรับคะแนนตามความยากของแต่ละโครงการก่อสร้าง (High Risk High returns) ผู้ชนะคือผู้ที่ทำคะแนนจ...


PLAY HOTSEAT
  • 2 players, Other
  • 3 players, Other
  • 4 players, Other
PLAY ONLINE